E. Franckena Reclame Belettering en Standbouw

Wet en regelgeving borden

Reclamevergunning

Binnen veel gemeenten valt de binnenstad onder beschermd stadsgezicht. Hier is de ruimte voor reclame-uitingen vaak beperkt. Buiten de binnenstad gelden minder strenge regels voor buitenreclame. Sommige gemeenten hebben gedetailleerde voorschriften voor reclame. Ook vlaggen en “Te Koop”-borden kunnen daaronder vallen. 
 
Als u reclame-uitingen wilt aanbrengen op uw pand moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. 
 
Als de reclame-uiting niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, kan de reclamevergunning geweigerd worden. Een welstandstoetsing duurt vaak lang en de uitkomst is onzeker. 
 
Voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet soms jaarlijks reclamebelasting of precariorecht (= precariobelasting) betaald worden. De hoogte van deze belasting is vastgesteld in de reclamebelasting- of precarioverordening van de gemeente. 
 
Soms hoeft u geen reclame- of precariobelasting te betalen, maar is deze verrekend in de leges die u moet betalen voor het aanvragen van de vergunning. In dat geval moet de reclamevergunning (of de verlenging daarvan) ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Bron: Kamer van Koophandel

Wij zijn niet aansprakelijk voor niet aangevraagde vergunningen.

​Stem op ons voor Sign+ Award 2020


Combinatie van fullcolour prints en plotfolie aangebracht op het dak van de stuurhut van een binnenvaartschi​p. Waarbij de ideeën van de klant uitgewerkt zijn tot het uiteindelijke ontwerp en de logo’s bewerkt zijn tot ‘wapen’.

Stem Direct
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup